Khóa chống trộm Đà Nẵng


Khóa Chống Trộm 
- Khóa có còi hú báo động
- Xài Pin dạng cúc áo, mua ở các cửa hàng kinh kiện điện tử, bán đồ chơi, không mua ở các quầy đồng hồ.
Ứng dụng: khóa cửa nhà, cửa kho, xe gắn máy có còi hú báo động