Trung tâm cứu dữ liệu chuyên nghiệp Đà Nẵng

Hiền Hậu Digital 0905.08.48.49 trung tâm cứu dữ liệu chuyên nghiệp tại Đà Nẵng, chúng tôi chuyên cứu dữ liệu cho usb, thẻ nhớ, ổ cứng laptop, ổ cứng PC với dữ liệu đa dạng như word, exel, phim, hình ảnh,v..v. với phương châm cứu được mới lấy tiền, Hiền Hậu Digital đã cứu được dự liệu quan trọng cho rất nhiều khách với mức giá rẻ nhất tại Đà Nẵng. 
Bảng giá cứu dữ liệu : 
 Dung lượng     Giá
 1Mb - 10 Mb     150.000đ
 10 mb - 150 Mb 350.000đ
 > 150 Mb     >500.000đ