Báo trộm gắn cửa Đà Nẵng


Báo Trộm Gắn Cửa 
- Dùng để báo trộm và báo khách hiệu quả
- hai cửa từ nhỏ chạm vào nhau khi cửa đóng --> còi không kêu
- Hai cửa từ nhỏ hở ra, tức mở cửa--> còi kêu
- Bộ phận chính dán vào cửa
- Pin 9V, khi không xài nên tắt pin, sử dụng Pin tốt.
Ứng dụng: cửa sổ, cửa ra vào, cửa kho, két sắt
Liên Hệ: 0905.08.48.49