Báo khách, báo trộm từ xa dùng pin Đà Nẵng


BÁO KHÁCH TỪ XA - DÙNG PIN
- 1 đầu dò hồng ngoại + 1 chuông rời không dây
- Tùy chọn 32 kiểu chuông báo
- Sử dụng Pin, nên sử dụng Pin tốt để bền hơn
Ứng dụng: 
- Báo khách đến, báo động người đột nhập
- Chống trộm gia đình, văn phòng, nhà kho, nhà xưởng